Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo -leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez:

  • pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, SGGW w Warszawie,
  • edukatorów Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych,
  • specjalistów z Lasów Państwowych i parków narodowych,
  • pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury,
  • oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z działalnością edukacyjną.

Program wypełniony przede wszystkim zajęciami praktycznymi ma wyposażyć słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają:

  • problematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie,
  • optymalne formy kształcenia i wychowania,
  • możliwości pracy z różnymi grupami odbiorców,
  • wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej,
  • dobre i bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Zajęcia będą prowadzone na terenie Wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz w wybranych ośrodkach edukacji przyrodniczej Lasów Państwowych, wybranych parkach narodowych i na terenie lasów miejskich.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2009-2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR